Jörn

Naming i logo del col·lectiu artistic Jörn, un projecte compartit amb Marc Ribera, Maria Bernad, Juane Segovia i Júlia Quintana.

Naming and identity for the art colective Jörn, a personal project shared with Marc Ribera, Maria Bernad, Juane Segovia and Júlia Quintana.